Air Serbia NOVI red letenja nakon korone do 15 juna 2020

Air Serbia novi red letenja do 15 Juna 2020 godine.

U periodu nakon vanrednog stanja, Air Serbia avioni su poceli opet da lete. Ispod možete pronaci red letenja do 15 juna 2020 godine. Avio karte za sve ove destinacije se nalaze u sistemu tako da slobodno možete napraviti pretragu. Normalizacija avio saobracaja očekuje se za period posle 15 Juna.

Dan i datum leta Broj leta Aerodrom polaska Aerodrom dolaska Vreme poletanja Vreme sletanja
četvrtak 21. maj 2020 JU 334 Beograd Frankfurt 17:30 19:35
četvrtak 21. maj 2020 JU 335 Frankfurt Beograd 20:20 22:10
četvrtak 21. maj 2020 JU 338 Beograd Frankfurt 17:00 19:05
četvrtak 21. maj 2020 JU 339 Frankfurt Beograd 19:50 21:40
četvrtak 21. maj 2020 JU 370 Beograd Cirih 7:20 9:10
četvrtak 21. maj 2020 JU 371 Cirih Beograd 9:55 11:35
četvrtak 21. maj 2020 JU 372 Beograd Cirih 12:40 14:30
četvrtak 21. maj 2020 JU 373 Cirih Beograd 15:20 17:00
četvrtak 21. maj 2020 JU 374 Beograd Cirih 18:05 19:55
četvrtak 21. maj 2020 JU 375 Cirih Beograd 20:45 22:25
nedelja 24. maj 2020 JU 334 Beograd Frankfurt 17:30 19:35
nedelja 24. maj 2020 JU 335 Frankfurt Beograd 20:20 22:10
nedelja 24. maj 2020 JU 372 Beograd Cirih 12:40 14:30
nedelja 24. maj 2020 JU 373 Cirih Beograd 15:20 17:00
nedelja 24. maj 2020 JU 380 Beograd London 10:25 12:30
nedelja 24. maj 2020 JU 381 London Beograd 13:30 17:10
nedelja 24. maj 2020 JU 604 Beograd Beč 18:50 20:00
nedelja 24. maj 2020 JU 605 Beč Beograd 20:45 21:45
četvrtak 28. maj 2020 JU 334 Beograd Frankfurt 17:30 19:35
četvrtak 28. maj 2020 JU 335 Frankfurt Beograd 20:20 22:10
četvrtak 28. maj 2020 JU 370 Beograd Cirih 7:20 9:10
četvrtak 28. maj 2020 JU 371 Cirih Beograd 9:55 11:35
četvrtak 28. maj 2020 JU 372 Beograd Cirih 12:40 14:30
četvrtak 28. maj 2020 JU 373 Cirih Beograd 15:20 17:00
petak 29. maj 2020 JU 190 Beograd Ljubljana 7:40 9:05
petak 29. maj 2020 JU 191 Ljubljana Beograd 10:00 11:20
petak 29. maj 2020 JU 380 Beograd London 10:25 12:30
petak 29. maj 2020 JU 381 London Beograd 13:30 17:10
petak 29. maj 2020 JU 600 Beograd Beč 7:40 9:15
petak 29. maj 2020 JU 601 Beč Beograd 9:45 11:10
nedelja 31. maj 2020 JU 194 Beograd Ljubljana 18:20 19:45
nedelja 31. maj 2020 JU 195 Ljubljana Beograd 20:45 22:05
nedelja 31. maj 2020 JU 310 Beograd Pariz 6:40 9:15
nedelja 31. maj 2020 JU 311 Pariz Beograd 10:05 12:25
nedelja 31. maj 2020 JU 334 Beograd Frankfurt 17:30 19:35
nedelja 31. maj 2020 JU 335 Frankfurt Beograd 20:20 22:10
nedelja 31. maj 2020 JU 360 Beograd Amsterdam 6:40 9:10
nedelja 31. maj 2020 JU 361 Amsterdam Beograd 10:00 12:15
nedelja 31. maj 2020 JU 372 Beograd Cirih 12:40 14:30
nedelja 31. maj 2020 JU 373 Cirih Beograd 15:20 17:00
nedelja 31. maj 2020 JU 380 Beograd London 10:25 12:30
nedelja 31. maj 2020 JU 381 London Beograd 13:30 17:10
nedelja 31. maj 2020 JU 604 Beograd Beč 18:30 20:00
nedelja 31. maj 2020 JU 605 Beč Beograd 20:45 22:10
ponedeljak 01. jun 2020 JU 170 Beograd Podgorica 8:00 8:50
ponedeljak 01. jun 2020 JU 171 Podgorica Beograd 9:35 10:20
ponedeljak 01. jun 2020 JU 184 Beograd Tivat 17:00 17:55
ponedeljak 01. jun 2020 JU 185 Tivat Beograd 18:40 19:30
sreda 03. jun 2020 JU 174 Beograd Podgorica 19:15 20:05
sreda 03. jun 2020 JU 175 Podgorica Beograd 20:50 21:35
sreda 03. jun 2020 JU 180 Beograd Tivat 10:10 11:05
sreda 03. jun 2020 JU 181 Tivat Beograd 11:50 12:40
četvrtak 04. jun 2020 JU 112 Beograd Sarajevo 13:50 14:45
četvrtak 04. jun 2020 JU 113 Sarajevo Beograd 15:15 16:05
četvrtak 04. jun 2020 JU 334 Beograd Frankfurt 17:30 19:35
četvrtak 04. jun 2020 JU 335 Frankfurt Beograd 20:20 22:10
četvrtak 04. jun 2020 JU 372 Beograd Cirih 12:40 14:30
četvrtak 04. jun 2020 JU 373 Cirih Beograd 15:20 17:00
petak 05. jun 2020 JU 100 Beograd Banjaluka 6:30 7:25
petak 05. jun 2020 JU 101 Banjaluka Beograd 7:55 8:50
petak 05. jun 2020 JU 162 Beograd Skoplje 13:20 14:35
petak 05. jun 2020 JU 163 Skoplje Beograd 15:05 16:15
petak 05. jun 2020 JU 174 Beograd Podgorica 19:15 20:05
petak 05. jun 2020 JU 175 Podgorica Beograd 20:50 21:35
petak 05. jun 2020 JU 180 Beograd Tivat 10:10 11:05
petak 05. jun 2020 JU 181 Tivat Beograd 11:50 12:40
petak 05. jun 2020 JU 190 Beograd Ljubljana 7:40 9:05
petak 05. jun 2020 JU 191 Ljubljana Beograd 10:00 11:20
petak 05. jun 2020 JU 372 Beograd Cirih 12:40 14:30
petak 05. jun 2020 JU 373 Cirih Beograd 15:20 17:00
petak 05. jun 2020 JU 380 Beograd London 10:25 12:30
petak 05. jun 2020 JU 381 London Beograd 13:30 17:10
petak 05. jun 2020 JU 600 Beograd Beč 7:40 9:15
petak 05. jun 2020 JU 601 Beč Beograd 9:45 11:10
subota 06. jun 2020 JU 500 Beograd Njujork 13:15 17:15
subota 06. jun 2020 JU 501 Njujork Beograd 19:30 10:20
nedelja 07. jun 2020 JU 100 Beograd Banjaluka 10:10 11:05
nedelja 07. jun 2020 JU 101 Banjaluka Beograd 11:40 12:35
nedelja 07. jun 2020 JU 112 Beograd Sarajevo 13:50 14:45
nedelja 07. jun 2020 JU 113 Sarajevo Beograd 15:15 16:05
nedelja 07. jun 2020 JU 162 Beograd Skoplje 13:20 14:35
nedelja 07. jun 2020 JU 163 Skoplje Beograd 15:05 16:15
nedelja 07. jun 2020 JU 172 Beograd Podgorica 13:45 14:35
nedelja 07. jun 2020 JU 173 Podgorica Beograd 15:20 16:05
nedelja 07. jun 2020 JU 184 Beograd Tivat 17:00 17:55
nedelja 07. jun 2020 JU 185 Tivat Beograd 18:40 19:30
nedelja 07. jun 2020 JU 194 Beograd Ljubljana 18:20 19:45
nedelja 07. jun 2020 JU 195 Ljubljana Beograd 20:45 22:05
nedelja 07. jun 2020 JU 310 Beograd Pariz 6:40 9:15
nedelja 07. jun 2020 JU 311 Pariz Beograd 10:05 12:25
nedelja 07. jun 2020 JU 334 Beograd Frankfurt 17:30 19:35
nedelja 07. jun 2020 JU 335 Frankfurt Beograd 20:20 22:10
nedelja 07. jun 2020 JU 360 Beograd Amsterdam 6:40 9:10
nedelja 07. jun 2020 JU 361 Amsterdam Beograd 10:00 12:15
nedelja 07. jun 2020 JU 372 Beograd Cirih 12:40 14:30
nedelja 07. jun 2020 JU 373 Cirih Beograd 15:20 17:00
nedelja 07. jun 2020 JU 380 Beograd London 10:25 12:30
nedelja 07. jun 2020 JU 381 London Beograd 13:30 17:10
nedelja 07. jun 2020 JU 604 Beograd Beč 18:30 20:00
nedelja 07. jun 2020 JU 605 Beč Beograd 20:45 22:10
ponedeljak 08. jun 2020 JU 170 Beograd Podgorica 8:00 8:50
ponedeljak 08. jun 2020 JU 171 Podgorica Beograd 9:35 10:20
ponedeljak 08. jun 2020 JU 184 Beograd Tivat 17:00 17:55
ponedeljak 08. jun 2020 JU 185 Tivat Beograd 18:40 19:30
ponedeljak 08. jun 2020 JU 372 Beograd Cirih 12:40 14:30
ponedeljak 08. jun 2020 JU 373 Cirih Beograd 15:20 17:00
sreda 10. jun 2020 JU 174 Beograd Podgorica 19:15 20:05
sreda 10. jun 2020 JU 175 Podgorica Beograd 20:50 21:35
sreda 10. jun 2020 JU 180 Beograd Tivat 10:10 11:05
sreda 10. jun 2020 JU 181 Tivat Beograd 11:50 12:40
četvrtak 11. jun 2020 JU 112 Beograd Sarajevo 13:50 14:45
četvrtak 11. jun 2020 JU 113 Sarajevo Beograd 15:15 16:05
četvrtak 11. jun 2020 JU 334 Beograd Frankfurt 17:30 19:35
četvrtak 11. jun 2020 JU 335 Frankfurt Beograd 20:20 22:10
četvrtak 11. jun 2020 JU 372 Beograd Cirih 12:40 14:30
četvrtak 11. jun 2020 JU 373 Cirih Beograd 15:20 17:00
petak 12. jun 2020 JU 100 Beograd Banjaluka 6:30 7:25
petak 12. jun 2020 JU 101 Banjaluka Beograd 7:55 8:50
petak 12. jun 2020 JU 162 Beograd Skoplje 13:20 14:35
petak 12. jun 2020 JU 163 Skoplje Beograd 15:05 16:15
petak 12. jun 2020 JU 174 Beograd Podgorica 19:15 20:05
petak 12. jun 2020 JU 175 Podgorica Beograd 20:50 21:35
petak 12. jun 2020 JU 180 Beograd Tivat 10:10 11:05
petak 12. jun 2020 JU 181 Tivat Beograd 11:50 12:40
petak 12. jun 2020 JU 190 Beograd Ljubljana 7:40 9:05
petak 12. jun 2020 JU 191 Ljubljana Beograd 10:00 11:20
petak 12. jun 2020 JU 372 Beograd Cirih 12:40 14:30
petak 12. jun 2020 JU 373 Cirih Beograd 15:20 17:00
petak 12. jun 2020 JU 380 Beograd London 10:25 12:30
petak 12. jun 2020 JU 381 London Beograd 13:30 17:10
petak 12. jun 2020 JU 600 Beograd Beč 7:40 9:15
petak 12. jun 2020 JU 601 Beč Beograd 9:45 11:10
subota 13. jun 2020 JU 170 Beograd Podgorica 8:00 8:50
subota 13. jun 2020 JU 171 Podgorica Beograd 9:35 10:20
subota 13. jun 2020 JU 500 Beograd Njujork 13:15 17:15
subota 13. jun 2020 JU 501 Njujork Beograd 19:30 10:20
nedelja 14. jun 2020 JU 100 Beograd Banjaluka 10:10 11:05
nedelja 14. jun 2020 JU 101 Banjaluka Beograd 11:40 12:35
nedelja 14. jun 2020 JU 112 Beograd Sarajevo 13:50 14:45
nedelja 14. jun 2020 JU 113 Sarajevo Beograd 15:15 16:05
nedelja 14. jun 2020 JU 162 Beograd Skoplje 13:20 14:35
nedelja 14. jun 2020 JU 163 Skoplje Beograd 15:05 16:15
nedelja 14. jun 2020 JU 172 Beograd Podgorica 13:45 14:35
nedelja 14. jun 2020 JU 173 Podgorica Beograd 15:20 16:05
nedelja 14. jun 2020 JU 184 Beograd Tivat 17:00 17:55
nedelja 14. jun 2020 JU 185 Tivat Beograd 18:40 19:30
nedelja 14. jun 2020 JU 194 Beograd Ljubljana 18:20 19:45
nedelja 14. jun 2020 JU 195 Ljubljana Beograd 20:45 22:05
nedelja 14. jun 2020 JU 310 Beograd Pariz 6:40 9:15
nedelja 14. jun 2020 JU 311 Pariz Beograd 10:05 12:25
nedelja 14. jun 2020 JU 334 Beograd Frankfurt 17:30 19:35
nedelja 14. jun 2020 JU 335 Frankfurt Beograd 20:20 22:10

 

Sadrzaj:

Aerodromski Transferi Novi Sad - Beograd - Novi Sad


Pogledajte ostale ponde avio karata:


Putno osiguranje

Najnovije u našem Magazinu

Vesti