Zabranjeni predmeti u avionu

Eksploziv, zapaljive supstance
Iz sigurnosnih razloga, zakoni svih zemalja zabranjuju prevoz u predatom ili ručnom prtljagu, eksploziva i zapaljivih supstanci, eksplozivnih naprava, oružje i naprava čijom upotrebom mogu da se izazovu ozbiljne povrede ili one mogu da predstavljaju pretnju bezbednosti vazduhoplova. U ovakve naprave spadaju:

-municija,
– vatreno oružje svih vrsta
– vazdušno i CO2 oružje
– eksplozivne kapisle,
– detonatore i osigurače,
– mine, granate i druga eksplozivna vojna sredstva,
– vatromete i druga pirotehnička sredstva,
– dimne kutije i patrone,
– dinamit, barut i plastični eksploziv.

Oštri predmeti i baterije
Sledeći predmeti su zabranjeni u ručnom prtljagu ali dozvoljeni u predatom prtljagu:
Noževi i sečiva duža od 6 cm
Makaze sa sečivom dužim od 6 cm, mereno od kraja ušica
Drugi oštri predmeti kao što su:
– predmeti namenjeni za sečenje: sekire, sekirice, satare
– sekire i dleta za led
– brijači
– rezači za ambalažu
– mačevi
– Oprema za borilačke veštine sa oštrim vrhom: mačevi i sablje

Tupi predmeti kao što su:
– palice za bejzbol i softbol
– štapovi i palice kao npr. pendreci
– palice obložene kožom
– oprema za borilačke veštine

Alati sa oštricom ili držačem dužim od 6 cm koji mogu izazvati ozbiljne povrede ili su pretnja bezbednosti kao što su:
– šrafciger
– dleto

Drugi alati kao što su:
– poluge
– bušilice uključujući i prenosive bežične bušilice
– burgije
– testere, uključujući i prenosive bežične testere
– lemilice
– pištolji za zakucavanje i za heftanje
– Baterije čija sadržina može da iscuri i uređaji koji se napajaju ovakvim baterijama.